مخصوص کمک پرستاران جذب شده
مخصوص کمک پرستاران جذب شده
سامانه جامع کاریابی تعاونی کارمنان نظام سلامت کشور دوره کمک های اولیه تعاونی نظام سلامت کشور
تبلیغات

آخرین اخبار

۱۷هزار کمک پرستار به تدریج جذب بیمارستان ها می شوند

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار کمک پرستار تربیت شده است، گفت: از بیمارستان ها خواسته ایم به صورت تدریجی در افزایش جذب نیروهای کمک پرستار اقدام کنند.

صفحات بعدی اخبار 1     2     3     4     5     6     7    
تبلیغات