ارسال کد تائید شروع کارورزی بیمارستانها

۹۶/۱۱/۱۰
به اشتراک گذاری : تلگرام

اطلاعيه مهم كمك پرستاري :
فراگيراني كه دوره تئوري سه ماهه را با موفقيت گذارنده اند و نمره قبولي بالاي ١٢ اخذ كرده اند ضمنا قسط اول خود را از طريق سامانه تعاوني واريز كرده اند كد شناسايي به منظور ادامه كارورزي در بيمارستانها دريافت خواهند كرد.
تذكر : بدون دريافت اين كد شروع كارورزي در بيمارستان مجاز نميباشد
.

 همچنین برای شروع کارورزی بیمارستان پرداخت مبلغ 800000 تومان الزامیست